Bilbo - Bilbao ( Bizkaia)

Walk in Bilbao - Bizkaia, the most important city of the Basque Country.
Ibilketa Bilbon zehar, Euskal Herriko herri nagusia.